przestrzeń publiczna

Rewitalizacja Rynku w Seceminie.

Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym "Blachownia"

Plac Biegańskiego w Częstochowie.

Plac Biegańskiego w Częstochowie - w trakcie realizacji.

Rewitalizacja Rynku w Kłobucku k/Częstochowy (współpraca z firmą "topPROJECT" z Rybnika).

Modernizacja ulicy Sienkiewicza w Kielcach.

Rewitalizacja Rynku w Złotym Potoku, gm.Janów k/Częstochowy

Rewitalizacja Rynku w Przyrowie k/Częstochowy.